Odpadků vyrábíme stále více, začínáme však také třídit

Jak se konstatuje ve zprávě o stavu životního prostředí v roce 2008 z dílny ministerstva životního prostředí, oproti předchozímu roku to představuje nárůst o 22 kilogramů na jednu osobu. Nejvíce komunálního odpadu vzniklo v Bratislavském kraji, nejméně v Banskobystrickém kraji.

Největší podíl komunálního odpadu představoval směsný komunální odpad (68,5 procenta). Následuje objemný odpad (11 procent), drobný stavební a biologicky rozložitelný odpad (oba pět procent). Statistiky uzavírá papír a lepenka (2,5 procenta). Z loňského množství odpadů až 76 procent skončilo na skládkách. Přibližně devět procent se energeticky zhodnotilo. Recyklace, kompostování a zhodnocování plastů se zrealizovalo při čtyřech procentech odpadů.

Třídíme více
Podle údajů Statistického úřadu SR množství vyseparovaných složek na jednoho obyvatele představovalo loni téměř 25 kilogramů, což je oproti předchozímu roku nárůst o přibližně devět kilogramů. Množství zhodnoceného komunálního odpadu dosáhlo 58 kilogramů na osobu. Města a obce budou muset od příštího roku povinně separovat čtyři složky komunálního odpadu, a to papír, plasty, sklo a kovy. Jak se objasňuje ve zprávě enviroresortu, více než 85 procent obcí v současnosti separuje minimálně jednu komoditu.

V ČR se v loňském roce provozovalo 143 skládek odpadů. Nejvíce skládek fungovalo v Nitranském, Banskobystrickém a Prešovském kraji, nejméně v Trnavském kraji. Odhaduje se, že se u nás také nachází asi 6000 až 8000 černých skládek. Většinou komunální odpad je nejčastěji nelegálně odkládán v blízkosti vodních toků, v kamenolomech, na okrajích polních cest nebo při hnojištích.

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Plazmový řezací stroj aneb jak probíhá chlazení přístroje?

Pokud jste někdy pracovali se svářečkou nebo plazmovou řezačku, pak jistě dobře víte, že při práci s kovy vzniká enormní množství tepla. Ať už je...

Jak zvládnout velký úklid: koupelna a WC

Koupelna a WC jsou místnosti, kde se uklízí téměř nepřetržitě. Přesto bychom na ně neměli zapomenout ani při velkém sezónním úklidu. Jde víc než...

Plzeňské sklenářství Kaiserová a syn – to nejlepší pro váš domov i firmu

Většina lidí tak, jak stárne, vyvíjí se a stává se moudřejšími. Život je praxí, která je nepřenosná a dělá z nás postupně lepší a lepší....

Ani pěstování kuchyňské cibule není bez problémů

Kuchyňská cibule není napadána takovým množstvím patogenů jako jiné druhy zelenin. Přesto nemůžeme říkat, že její pěstování je bez problémů. Houbovité choroby jsou pro...

Světelná výzdoba může být hrozbou

I když patří ozdobná svítidla k jedněm z nejjednodušších spotřebičů, přinášejí riziko požáru. Na vině je špatná kvalita výrobků, které nesplňují bezpečnostní normy platné...